About Us
INTRODUCTION

Directions

HOME > About Us > Directions

Address 3800, Nambu-ro, Samseung-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea [Woojin-ri 286-2]
By car Dangjin Youngduk Highway (Cheongju - Sangju) (1.2km) -> Nambu-ro (2.6km)
TEL. +82-2-831-1560
FAX. +82-2-831-1563